Kayseri Danışmanlık, 0 352 247 61 00 , Ce Belgesi Kayseri, iso 9001 Kayseri, iso 14001 Kayseri, iso 22000 Kayseri, iso 13485 Kayseri, OHSAS 18001 Kayseri , HACCP Belgesi Kayseri , BRC Belgesi Kayseri , IFS Belgesi Kayseri , Helal Belgesi Kayseri , iso Belgesi Danışmanlık , iso belgesi , iso Danışmanlık , Danışmanlık Kayseri , Kayseri Danışmanlık

ISO 9001 Kayseri Danışmanlık

ISO 9001 Belgesi Kayseri Danışmanlık / ISO 9001 Kayseri Danışmanlık

Uluslararası Standartlar Örgütü – ISO Nedir ?

iso-9001-belgesi-kayseri

ISO 9001, ISO 9001 Kayseri , ISO 9001 Kayseri Danışmanlık , ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi , ISO 9001 Belgesi , ISO 9001 Sertifikası , 0 352 247 61 00 , ISO 9001 Danışmanlık , Danışmanlık ISO 9001 , Danışmanlık Kayseri

1947 senesinde kurulan ve Ürün, hizmet için standartlar oluşturan bir örgüttür ve 146 üyesi bulunmaktadır.

ISO 9000 Standardı Gelişimi
ISO tarafından yayınlanmış müşteri memnuniyetine yönelik bir kalite yönetim sistemidir. ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi , etkili bir yönetim sistemi nasıl oluşturulacağı, sürdürülebileceği ve dokümantasyonu tarif eder. ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi serisi aşağıdaki gibi.

 • 1963’de MIL / Q / 9858 (ABD’de savunma teknolojisinde)
 • 1968’de AQAP Standardları(NATO üyesi ülkelerde)
 • 1979’da BS 5750(Gngiltere’de)
 • 1987’de ISO 9000 serisi (ISO tarafından)
 • 1988’de EN 29000 standardları(CEN tarafından)
 • 1988’de TS 6000 Kalite Güvence Sistem Standardı olarak yayımlandı
 • 1991’de TS-EN-ISO 9000 -1994’de ISO tarafından revize edildi.(9001:1994 / 9002:1994 /9003:1994) 
 • 1996’da EN 29000 serisi EN-ISO 9000 olarak yayınlandı.
 • 2000’de ISO tarafından revize edildi ve 9001:2000 olarak yayımlandı.

ISO 9000 : 2000 Standardı Serisi

 1. ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sistemleri -Temel Kavramlar, Terimler
 2. ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemleri – Şartları
 3. ISO 9004:2000 Kalite Yönetim Sistemi – Performansının İyileştirilmesi İçin Kılavuz
 4. ISO 19011:2004 Kalite ve Çevre Tetkiki İçin Kılavuz

ISO 9001 : 2000 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001 , ISO Uluslararası standartlar Örgütü Kalite Yönetimi ve Kalite Güvence Sistemi Teknik Komitesi tarafından uluslararası bir belgelendirme standardıdır.

ISO 9001 Belgesi, Kalite yönetim Sisteminin kurulması sırasında uygulanması gereken koşulları belirtir. Kuruluşlar bu standardın gereklerini yerine getirdiklerinde ISO 9001 Belgesi / ISO 9001 Sertifikası ile belgelendirilirler.

iso-9001-sertifikası

ISO 9001 Sertifikası – ISO 9001 Belgesi Kayseri Danışmanlık

ISO 9001 ürünlerin ve hizmetlerin kalitesinin hem organizasyon hemde müşterileri, tedarikçileri açısından en iyi duruma gelmesini sağlar.

ISO Standartları her 5 senede bir yeniden gözden geçirilerek gereksinimler doğrultusunda revisyon edilerek yeniden yayınlanır. ISO 9001 : 2000 Standardındaki 2000 rakamı bu standardın 2000 senesinde revisyon edildiğini gösterir.

ISO 9001 : 2000 Kalite Yönetim Sistemi Gelişimi

İlk olarak 1987 senesinde Kalite Güvence Standardı olarak yayınlandı. ISO 9001 , ISO 9002 , ISO 9003 olarak üç (3) alt standarttan oluşmaktadır.

ISO 9001 : 2000 Standardı Ana Maddeleri

 • Kalite Yönetim Sistemi
 • Yönetimin Sorumluluğu
 • Kaynak Yönetimi
 • Ürün Gerçekleştirme
 • Ölçme, Analiz ve Gelişme (İyileştirme) 

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Prensipleri

 • Müşteri Odaklılık
 • Liderlik
 • Çalışanların Katılımı
 • Proses / Süreç Yaklaşımı
 • Sistem Yaklaşımı
 • Süreki İyileştirme
 • İyileşme
 • Karar Vermede Geçekçi Yaklaşım
 • Karşılıklı Çıkara Karşı Müşteri İlişkileri

Kalite Güvence Sistemi Nedir?
Kalite güvencesi bir ürün veya hizmetin kalite konusunda belirtilmiş gerekleri yerine getirmesinde yeterli güveni sağlamak için uygulanan planlı ve sistematik etkinlikler bütünü olarak tanımlanmaktadır. Temelinde ürün ya da hizmetin geçtiği tüm aşamalardaki talimatlar, görev ve sorumluluk tanımları vb. ile belgelendirmesi, çalışanların eğitilmesi ve kalite konusunda bilinçlendirilmesi ile kalitenin planlanan düzeyde en az kaynak kullanımıyla korunması yatmaktadır. Kullanıcının gereksinimleri tam olarak ve belirlendiği şekilde karşılanmadığı sürece kalite güvencesi sistemi tanımlanmış sayılmaz.

Kalite Güvence Sisteminin Faydaları 

 • Rekabet şansını artırmak
 • Firmanın yönetim standardını oluşturarak kurumsallaşmak
 • Verimliliği ve karlılığı artırmak
 • Müşteri odaklı yaklaşımı benimsemek
 • Müşterilerin beklentilerini daha iyi anlamak ve onlarla aynı dili konuşmak
 • Ürün/hizmet sunumunda müşteri beklentilerini karşılayan tutarlı bir yapı sergilemek
 • Müşteriye sunduğu hizmet kalitesiyle pazar payını genişletmek
 • Sürekli gelişen ve iyileşen bir kurum olmak
 • Kuruluş içinde yapılan işleri kişilerden bağımsızlaştırmak
 • Sistem yaklaşımı getirmek
 • İş süreçlerini etkinleştirmek
 • Girdi, üretim ve son kontrollerin etkin olarak yapılabilmesi
 • İşlerin ilk seferde doğru yapılmasını kolaylaştırmak
 • Hatalardan ve kalitesiz işten kaynaklanan maliyetleri ve azaltmak
 • Hata kaynaklarına ulaşabilmek için gereken hafızayı sağlamak
 • Hataların gelişme fırsatı olarak algılanmasına yardımcı olmak
 • Kurum içi kalıcı bilgi oluşturmak
 • Verilere dayalı gerçekçi karar verme yeteneğini artırmak
 • Firma içi iletişimi geliştirmek
 • Yönetimde liderliği öne çıkarmak
 • Çalışanları katılıma teşvik etmek

ISO 9001 Belgesi Ne Kadar Sürede Alınır?
Standart, sistemin kurulması ve dokümante edilmesi için gerekli genel kuralları tanımlar. Bir ürüne veya kuruma ait değildir. Tüm sektörlere uygulanabilir. Bu nedenle firma veya kurum, kendi sektörüne göre standardı uygulamak zorundadır. Standardın firma veya kuruma adapte edilmesi; yapısına, personel sayısına, fonksiyonel durumuna ve yönetiminin inanmasına bağlı olarak uzun veya kısa zaman alabilir. Ayrıca sistem kurucunun (firma veya kurum içinden bir personel veya personel grubu yada danışman kuruluş olabilir) konuya vakıf ve disiplini de süreyi etkiler.

ISO 9001 Belgesi Nereden Alınır?
Sitem belgelendirmesine karar veren ve bu yönde tüm hazırlıklarını tamamlayan tüm firmalar, ulusal veya uluslararası platformda kabul görmüş ve tanınmış bir belgelendirme kuruluşuna müracaat ederler. Belgelendirme kuruluşunun seçimi tamamen firmaya aittir ve kanuni bir zorunluluk yoktur. Firma veya kurum; müşteri portföyünü değerlendirerek, belgelendirme kuruluşunu seçmelidir. Çünkü ISO 9001 Belgesi müşteriye kaliteyi anlatmak için alınmaktadır, bu nedenle de seçilecek kuruluşun müşteri tarafından kabul görmesi gerekir.

ISO 9001 Belgesi ‘nin Süresi Var mıdır?
Belgelendirme kuruluşu seçildikten sonra, firma veya kurumun denetimi için bir plan ve program yapılır ve firma veya kurum denetiminden sonra uygun olan sistem belgelendirilir. ISO 9000 belgeleri üç yıl için verilir ve her yıl ara denetimlerle takip edilir. Üç yılın sonunda ise yeniden belgelendirme tetkiki yapılır. Şu kesinlikle unutulmamalıdır ki ISO 9000 belgeleri , sadece belge almak için değil , kalite ve müşteri memnuniyetini sağlamak ve bu güveni müşteriye vermek için alınmalıdır. ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemini Belgelendirme Şartları Mevcut Durumun Tespiti: Genellikle her kuruluşta formal/ yarı formal / informal işleyen bir çalışma sistemi vardır.

ISO 9001 Belgelendirme Süreci

iso-9001-belgelendirme-sureci

ISO 9001 Belgesi Kayseri Danışmanlık hakkında detaylı bilgi almak için bizlerle irtibata geçebilirsiniz.