Kayseri Danışmanlık, 0 352 247 61 00 , Ce Belgesi Kayseri, iso 9001 Kayseri, iso 14001 Kayseri, iso 22000 Kayseri, iso 13485 Kayseri, OHSAS 18001 Kayseri , HACCP Belgesi Kayseri , BRC Belgesi Kayseri , IFS Belgesi Kayseri , Helal Belgesi Kayseri , iso Belgesi Danışmanlık , iso belgesi , iso Danışmanlık , Danışmanlık Kayseri , Kayseri Danışmanlık

GLOBALGAP Belgesi Kayseri Danışmanlık

GLOBALGAP Belgesi Kayseri Danışmanlık

GLOBALGAP Nedir?

Avrupa Perakendeciler Ürün Çalışma Grubu (EUREP; Euro Retailer Producer Group), 1990 yılında çıkmış  olan GAP prensiplerini alarak EUREPGAP protokolünü oluşturmuşlardır.

Perakendeciler üreticileren EUREPGAP protokolüne uygun üretim yapmalarını isteyerek EUREPGAP Belgesi  olan üreticilerin ürünlerine alım garantisi vermiştir.

GLOBALGAP (EUREPGAP ); üretimde çevre üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirerek, hayvan sağlığı ile işçi sağlığı ve güvenliği konularına karşı sorumluluk alarak ve kimyasal girdilerin kullanımını en aza indirerek ürünlerin nasıl yetiştiği hakkında tüketicilere güvence sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.

GLOBALGAP

GLOBALGAP Belgesi , GLOBALGAP Sertifikası , GLOBALGAP Belgesi Kayseri Danışmanlık

Organik tarım gibi ilaçlamayı yasaklamayan, uygulanması zor olmayan bu standart sayesinde ürünlerin  değerleri de artmaktadır

Meyve ve sebze üreticilerinin ürünlerini satabilmeleri için (ihraö edebilmeleri)  GLOBALGAP Belgesi / GLOBALGAP Sertifikası  almaları zorunllu olmuştur.

Üreticler meyve ve sebze ürünlerine GLOBALGAP Belgesi ve İTU Belgesi (İyi Tarım Uygulamaları Belgesi)  alabilirler.

Tarım ürünlerinin dünyadaki üretimini en iyi şekilde yapabilmek için, Avrupa Perakendecileri Tarım Ürünleri Çalışma Grubu (EUREP) tarafından geliştirilen ve uluslararası alanda kabul edilen İyi Tarım Uygulamaları (GAP)’na uyulması esasına dayanan bir standarttır. Ürün Bazında Uygulanan bir standarttır.

İyi Tarım Uygulamaları (GAP) İyi Tarım Uygulamaları (GAP- Good Agricultural Practices); bitkisel ve hayvansal ürünlerin mikrobiyolojik gıda zararlarını en aza indirecek şekilde üretilmesi ve çiftlikte işlenmesi için izlenmesi gereken prosedür ve uygulamalardır.

GLOBALGAP, dünyayı kapsayan tarım ürünlerinin belgelendirilmesi için gönüllü (su ürünleri de dahil) standartlar koyan bir özel sektör kuruluştur.

 •  Entegre Çiftlik Güvencesi (IFA)
 •  Karma Yem Üreticisi Standardı (CFM)
 •  Hayvan Hareketi (hayvan Transportu) (AT)
 •  Sosyal (Toplumsal) Uygulamalardaki Risk Analizleri (GRASP)
 •  Bitki Üretim Materyali (PPM)
 •  Muhafaza Zinciri (COC) standartlarını kapsar.
 •  Su ürünlerinden  SALMON, TİLAPİA, PANGARSUS, KARİDES’e uygulanır.

GLOBALGAP Belgesi Faydaları

 • Çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılması
 •  Doğal kaynakların korunması
 • Tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik
 • Gıda güvenliğinin sağlanmasıdır
 • Ürünün, insan sağlığına zararlı kimyasal, mikro biyolojik ve fiziksel kalıntılar içermemesi,
 • Çevreyi kirletmeden ve doğal dengeye zarar vermeden üretim
 • Üretim sırasında insanlar ve diğer canlıların olumsuz etkilenmemesi
 • Üretimin ; yapıldığı ülkenin tarımsal mevzuatına uygun olarak yapılmış olması,
 • Tarladan sofraya izlenebilirliğin sağlanması

GLOBALGAP Belgesi (EUREPGAP Belgesi) Ürün Grupları

 • Üretim Materyali(Fide,Tohum)
 • Meyve & Sebze
 • Çiçek ve Süs Bitkileri
 • Entegre Çiftlik Güvenliği (Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Çiftlikleri, Hububat, Çay, Yem vs.)
 • Entegre Su Kültürleri Güvenliği (Alabalık, Levrek yetiştirme çiftlikleri vs.)
 • Yeşil (Ham) Kahve

GLOBALGAP, EUREPGAP , GLOBALGAP Belgesi , GLOBALGAP Sertifikası , GLOBALGAP Belgesi Kayseri Danışmanlık, 0 352 247 61 00